Κάρτες Rfid

Οι Rfid κάρτες είναι κάρτες τελευταίας τεχνολογίας και μπορούν να έχουν επικοινωνία από απόσταση χωρίς να έρχονται σε επαφή με το δέκτη τους ( contactless ).

Χρησιμοποιούνται ευρέως στις πιστωτικές κάρτες, στο εξωτερικό για τις συγκοινωνίες, τις κάρτες εισόδου και μπαίνουν όλο και πιο πολύ στη ζωή μας.

Οι Rfid κάρτες ενσωματώνουν ένα IC chip και μία κεραία και με αυτό τον τρόπο μπορούν να επικοινωνούν από απόσταση.

Εχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν στο μέρος της μνήμης τους διάφορες πληροφορίες αναλόγως το μέγεθος της και υπάρχουν και διάφορες κατηγορίες ασφάλειας με pin ή crypto-processor αναλόγως την χρήση που προορίζονται.

Οι δύο κύριες κατηγορίες που χωρίζονται είναι αναλόγως την συχνότητα επικοινωνιας τους στα 125Khz και 13,56 Mhz.

Στη My card παρέχουμε την δυνατότητα προγραμματισμού των καρτών σας ώστε να τις παραλάβετε προγραμματισμένες και έτοιμες για χρήση.